Výstavba a údržba veřejného osvětlení

CO NABÍZÍME - Výstavba a údržba veřejného osvětlení

  • Pravidelný periodický servis dle požadavku obce s možností měsíčního paušálu
  • Údržba a opravy veřejného osvětlení
  • Poruchová služba s okamžitým řešením poruchových situací
Zajišťujeme výstavbu a údržbu veřejného osvětlení s vlastními montážními plošinami. Hlavní aktivita je zaměřena k realizaci výstavby, údržby a správy místních sítí veřejného osvětlení v malých městech, obcích a podnicích.